Tuesday, 31 March 2015

GDT Scrap & Craft

Moja ostatnia inspiracja w ramach Gościnnej Projektantki Marca na blogu Scrap & Craft, dziękuję Emilia jeszcze raz za zaproszenie :) // my last inspiration as GDT on Scrap & Craft blog


No comments:

Post a Comment